FAQ

Dlaczego warto mieć kartę mając ubezpieczenie zawodowe OC?

Nabycie karty to zakup usługi prawniczej, a nie ubezpieczeniowej. Możliwości wynikające z karty wypełniają lukę w funkcjonujących polisach i dają o wiele więcej. Ubezpieczenie OC tak naprawdę zapewnia ochronę poszkodowanemu, bo to on dostaje pieniądze. Posiadacz ubezpieczenia jest chroniony w tym sensie, że odszkodowanie nie jest pobierane z jego majątku. Niestety takie ubezpieczenie nie chroni przed postępowaniami sądowymi, szczególnie karnym i dyscyplinarnym, które mogą przynieść daleko dotkliwsze konsekwencje jak wyrok karny lub/i zakaz wykonywania zawodu. Prawnicy LegalOperator bronią posiadacza karty właśnie przed ich skutkami. Ochrona rozpoczyna się de facto już podczas szkoleń, które organizujemy specjalnie dla naszych Klientów. Następnie, jeśli zdarzy się sytuacja, z którą nawet tylko potencjalnie, może być związane niebezpieczeństwo wdrożenia procedur prawnych, zajmujemy się nią natychmiast, jeszcze przed wszczęciem oficjalnych działań i prowadzimy aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Współpracujący z nami lekarze mają dostęp do prawników specjalistów i nie martwią się o ich wynagrodzenie. Oczywiście nasi Klienci są chronieni kompleksowo co oznacza, że otrzymują także porady prawne w innych sprawach, np. w postaci potrzebnych wzorów dokumentów czy odpowiedzi na problemy zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej.

Jak długo trwa opieka prawna?

Opieka prawna trwa przez rok od momentu zakupu/aktywacji karty LegalOperator. Pomoc prawna dotyczy zdarzeń, które wystąpiły po dniu aktywacji karty.

Kto udziela porad i pomaga rozwiązać sprawę?

Dla LegalOperator pracują zawodowi prawnicy. Wybraliśmy ich ze względu na kompetencje i doświadczenie.

Czy system działa za granicą?

Oczywiście, LegalOperator pomoże i oddzwoni do posiadacza karty również gdy ten przebywa za granicą kraju. Należy jednak pamiętać, że LegalOperator pomaga w rozwiązywaniu spraw jedynie w oparciu o prawo polskie. W przypadkach zaistnienia problemów z prawem obcego kraju, udzielamy jedynie niezbędnej, podstawowej pomocy pozwalającej na bezpieczny powrót do kraju.

Czy można kupić kartę dla kogoś?

Oczywiście istnieje taka możliwość. Wówczas istotne jest aby ostateczny właściciel karty dokonał jej aktywacji nie później niż trzy miesiące po jej zakupie.

Czym różni się karta LegalOperator dla menedżera od karty LegalOperator dla lekarza?

Pakiet dla menadżera oprócz zdarzeń związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych obejmuje również opiekę prawną w przypadku zdarzeń drogowych związanych z wykonywaniem zawodu. Lekarze zainteresowani ochroną również w tym zakresie korzystają z karty dla menadżerów.

Czym różni się abonament miesięczny od karty na rok?

W umowie rocznej opłata obejmuje kompleksową obsługę prawną postępowania wdrożonego przeciwko Klientowi poprzez wskazanie adwokata, który reprezentować będzie Klienta w przypadku gdy organ ścigania wezwie Klienta do udziału w czynności procesowej inicjującej postępowanie karne, w którym Klientowi mogą być postawione zarzuty lub zarzuty te zostały już postawione, a postępowanie to związane jest z choćby domniemanym, ale nieumyślnym naruszeniem zasad wykonywania przezeń działalności zawodowej albo popełnieniem przestępstwa nieumyślnego. Kompleksowa obsługa polega na dokonywaniu wszelkich czynności w ramach obowiązków adwokata, niezbędnych do właściwej ochrony interesów Klienta w ramach postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia. W przypadku wszczęcia przeciwko Klientowi więcej niż jednego postępowania, Klient będzie miał prawo do korzystania z usług Operators Sp. z o. o. Sp. k., w każdym z tych postępowań, o ile będą dotyczyć tego samego zdarzenia źródłowego w ramach poniesionej już opłaty. W przypadku opłaty abonamentowej o ile dojdzie do konieczności podjęcia działań procesowych opisanych powyżej Operators należna będzie dodatkowa opłata w wysokości 4.500 zł netto za każde postępowanie wynikające z jednego zdarzenia źródłowego. Dodatkowo w przeciwieństwie do umowy rocznej, Umowa abonamentowa zawierana jest na czas nieokreślony.

All Rights Reserved OPERATORS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wykonanie: e-branding.agency

W serwisie LegalOperator wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Ogólnych Warunkach Umowy x